قوانین ماراتن خلیج فارس(جزیره کیش)

ثبت نام برای ماراتن خلیج فارس تنها از طریق همین وبسایت و بصورت آنلاین قابل انجام است.

گروه ها:

ماراتن 42.195 کیلومتر

18 سال و بیشتر – زمان شروع: 07:00 صبح

250000 هزار تومان

 

21 کیلومتر

15 سال و بیشتر – زمان شروع مسابقه : 07:00

250000 هزار تومان

 

10 کیلومتر – جاده مسابقه

15 سال و بالاتر – زمان شروع: 7:00 صبح

150000 هزار تومان

 

برای ثبت نام پس از مطالعه قوانین و مقررات وپذیرش آن ها روی دکمه ی ثبت نام کلیک کنید.

همه شرکت کنندگان موظف به پذیرش قوانین و مقررات هستند و باید به آن ها عمل کنند.

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات برای همه ی دوندگان اعمال می شود.

  1. فرم ثبت نام باید توسط هر شرکت کننده با مقادیر صحیح کامل شود، تکمیل فرم و پرداخت هزینه ورود به مسابقات به معنی پذیرش قوانین و ضوابط مسابقه است.
  2. ماراتن خلیج فارس براساس قوانین و مقررات IAAF و AIMS سازماندهی شده است و تمام شرکت کنندگان می پذیرند که از این قوانین و مقررات پیروی کنند و به تصمیمات قابل قبولی که مقامات و نمایندگان IAAF و AIMS مطرح می کنند احترام بگذارند.
  3. محدودیت زمانی برای یک ماراتن کامل 6 ساعت، نیمه ماراتن در شب 3 ساعت و برای ماراتن 10 کیلومتر 90 دقیقه با حمایت پلیس و خدمات پزشکی است.
  4. مطابق قوانین و مقررات IAAF و AIMS درصورت درخواست هر عضو از کارمندان رسمی کادر پزشکی، دونده ملزم به کناره گیری از ادامه مسابقه خواهد بود.
  5. حیوانات خانگی، و هرگونه وسیله حمل و نقل چرخ دار مانند؛ دوچرخه، اسکوتر وغیره در مسیر مسابقه غیرمجاز است.
  6. درصورت کنسل شدن مسابقات ویا انصراف دونده به هر علتی هیچگونه بازگشت وجهی میسر نخواهد بود.
  7. برگزار کننده حق محدود کردن و یا نپذیرفتن افراد در مسابقه را دارد.
  8. به همراه داشتن بیمه فدراسیون پزشکی و گواهی سلامت پزشکی دونده الزامی است.
  9. رعایت شئونات اسلامی برای دوندگان آقا و خانم الزامی است.