مهلت زمانی ثبت نام از طریق وبسایت به پایان رسیده است، میتوانید با حضور در نمایشگاه واقع در جزیره کیش (صفحه سوالات رایج مطالعه شود) اقدام به ثبت نام دیر هنگام نمایید.